甘肃快三

Ogłoszenie konkursu TANGO 4


30 września 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 4.

甘肃快三Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN.

甘肃快三Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem .

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.甘肃快三 z podziałem na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu oraz .

do regulaminu (kryteria oceny wstępnej);
 • oceny merytorycznej w ramach kryteriów, odpowiadających poszczególnym Ścieżkom, określonych w do regulaminu (kryteria oceny merytorycznej).
 • Ocena wstępna przeprowadzana jest przez pracowników NCBR na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę.

  甘肃快三Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez panel ekspertów, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę.

  甘肃快三Na podstawie wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w danej rundzie, dla każdej ze Ścieżek, opracowywane są: lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków oraz lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków. Na liście rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków wskazane są wnioski rekomendowane do dofinansowania oraz wnioski nierekomendowane do dofinansowania.

  甘肃快三 w terminie do 8 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

  Dodatkowe informacje

  Pytania dotyczące warunków konkursu można kierować:

  Dokumentacja konkursowa

  Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na .