甘肃快三

Informacje dla wnioskodawców


Warsztaty dla wnioskodawców

Instrukcja zakładania konta ZSUN/OSF

Instrukcje przygotowania wniosków w aktualnie otwartych konkursach

Pomoc publiczna

Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

  • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, informacja@risingoem.cn
  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w )
  • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
    • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej – wyszukaj opiekuna projektu
    • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w )
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w )